> Leven Lang Leren Krediet

Leven Lang Leren Krediet

Sinds de start van het huidige studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar bij DUO geld lenen om het lesgeld of collegegeld te betalen. Dit wordt het ‘levenlanglerenkrediet’ genoemd. Heeft een klant hier interesse in? Dan kan hij het te betalen bedrag aan collegegeld of lesgeld lenen, met een maximum van € 10.030,20 per jaar voor hbo en universiteit en € 5.685,00 per jaar voor mbo.

De klant kan het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Voor het ‘levenlanglerenkrediet’ geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben.

Wil je meer weten en/of ben je benieuwd naar de voorwaarden en hoe iemand het ‘levenlanglerenkrediet’ dient aan te vragen? Kijk dan op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of lees de flyer, die je uiteraard kunt printen en aan een klant kan meegeven.